Autor: Jerzy Owczarz

Zamek na Wodzie w Wojnowicach

Wojnowice występują w źródłach od XIII w. jako majątek, później istniał tu folwark. Początki zamku datuje się na XIV wiek (Johann Skopp). W XV w. należał do różnych rodów śląskich, m.in. von Schellendorf oraz von Krickov. W 1522 r. kupił go znany poeta Achatius Haunold, sprzedając go dwa lata później…

Michał Michalski – fortepian

Michał Michalski - polski pianista, urodzony w 1994 roku we Wrocławiu. Doktorant Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiuje pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego doktora hab. Pawła Zawadzkiego. Laureat wielu nagród na konkursach pianistycznych m.in.: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach (2019), Wyróżnienie na…

Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela

Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczelistka i pedagog od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Doskonaliła swój warsztat muzyczny u takich mistrzów  wiolonczeli jak: Michael Flaksman, Kazimierz Wiłkomirski, Milos Sadlo. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii , na Węgrzech.…

Monika Kolasa-Hladíková – mezzosopran

Monika Kolasa-Hladíková (mezzosopran) – ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi. Naukę kontynuowała na studiach podyplomowych (w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki) w Hochschule für Musik, w Dreźnie, u prof. Christiana Elßnera i na kursach mistrzowskich Teresy Żylis-Gara. Po studiach rozpoczęła, w Czechach, pracę pedagogiczną oraz działalność…

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura* powstała w 2002 r dzięki wspólnej inicjatywie: Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Zgorzelec, Miasta Zgorzelec BOT Elektrownia Turów SA oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Zgorzelcu i zarządza Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura (wcześniej Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Zgorzelec-Görlitz MeetingPoint Music Messiaen). Fundacja została powołana w celu stworzenia perspektyw systemowego wspierania i organizowania…

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubinie

Szkoła nasza wyróżnia się tym, że każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie, co umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka, zwiększa komfort pracy i umożliwia dostosowanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych każdego ucznia. Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę duchową, emocjonalną i estetyczną, kształcimy twórcze myślenie,…

Agnieszka Wilczewska – sopran

Agnieszka Wilczewska – sopran. Obecnie studentka studiów I stopnia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Piotra Łykowskiego i mgr Agaty Chodorek. Stypendystka programu Erasmus realizowanego w pôle Aliénor w Poitiers (Francja) na Wydziale Muzyki Dawnej w klasie śpiewu solowego…

Réka Szabó – altówka

Réka Szabó, urodzona na Węgrzech altowiolistka. Studiowała na Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta w Budapeszcie oraz w Konserwatorium Muzyki i Tańca Trinity Laban w Londynie. Laureatka wielu konkursów. Występowała na renomowanych festiwalach między innymi jako solista z Orkiestrą Kameralną Franza Liszta w Budapeszcie. Jest nauczycielem gry na skrzypcach, altówce oraz…

Leon Szostakowski – wiolonczela

Leon Szostakowski urodził się w Dreźnie w 1988 roku. Pierwsze lekcje gry na wiolonczeli otrzymał w szkole muzycznej w Görlitz u Siegrid Richter. Naukę kontynuował w Szkole Muzycznej w Dreźnie u J. Gilbert i Prof. P. Brunsem, uczęszczał również do C.Ph.E. Bach Gymnasium w Berlinie w klasie G. Schwab. Studia…

Centrum Historii Zajezdnia

Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu to niezwykłe miejsce. Niezwykły obiekt z końca XIX wieku był „świadkiem” skomplikowanej historii miasta. Zajezdnia podobnie jak całe miasto, została zniszczona w czasie wojny, w trakcie walk o Festung Breslau. W 1945 roku, w wyniku decyzji mocarstw, Wrocław stał się polskim miastem. Niemieckie Städtische…