Kategoria: Prelegenci

Anna Suszek – prelegentka

Urodzona w 1998r. w Lubaniu. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz Państwową Szkołę Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu w klasie skrzypiec mgr. Ireneusza Rapaka. Obecnie jest studentką I roku Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki o specjalności Teoria Muzyki.

Joanna Kołodziejska – prelegentka

Ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na specjalności Teoria Muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Podczas studiów została wyróżniona stypendium rektorskim przyznawanym najlepszym studentom. Organizowała i brała udział w wielu konferencjach naukowych we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Zajmuje się również dziennikarstwem…