Kategoria: Muzycy

Anna Kopytko – mezzosopran

Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w klasie skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki w Wałbrzychu, kończąc ją z wyróżnieniem w klasie śpiewu. Absolwentka studiów licencjackich kierunku śpiewu solowego w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.…

Franciszek Gwizdowski – baryton

Prawnik i wokalista urodzony w 1997 r. we Wrocławiu. Działacz na rzecz ochrony praw zwierząt z wieloletnim stażem. W 2021 r. ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie student studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego oraz świeżo upieczony aplikant adwokacki przy Okręgowej…

Michał Michalski – fortepian

Michał Michalski - polski pianista, urodzony w 1994 roku we Wrocławiu. Doktorant Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiuje pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego doktora hab. Pawła Zawadzkiego. Laureat wielu nagród na konkursach pianistycznych m.in.: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach (2019), Wyróżnienie na…

Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela

Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczelistka i pedagog od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Doskonaliła swój warsztat muzyczny u takich mistrzów  wiolonczeli jak: Michael Flaksman, Kazimierz Wiłkomirski, Milos Sadlo. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii , na Węgrzech.…

Monika Kolasa-Hladíková – mezzosopran

Monika Kolasa-Hladíková (mezzosopran) – ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi. Naukę kontynuowała na studiach podyplomowych (w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki) w Hochschule für Musik, w Dreźnie, u prof. Christiana Elßnera i na kursach mistrzowskich Teresy Żylis-Gara. Po studiach rozpoczęła, w Czechach, pracę pedagogiczną oraz działalność…

Agnieszka Wilczewska – sopran

Agnieszka Wilczewska – sopran. Obecnie studentka studiów I stopnia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Piotra Łykowskiego i mgr Agaty Chodorek. Stypendystka programu Erasmus realizowanego w pôle Aliénor w Poitiers (Francja) na Wydziale Muzyki Dawnej w klasie śpiewu solowego…

Réka Szabó – altówka

Réka Szabó, urodzona na Węgrzech altowiolistka. Studiowała na Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta w Budapeszcie oraz w Konserwatorium Muzyki i Tańca Trinity Laban w Londynie. Laureatka wielu konkursów. Występowała na renomowanych festiwalach między innymi jako solista z Orkiestrą Kameralną Franza Liszta w Budapeszcie. Jest nauczycielem gry na skrzypcach, altówce oraz…

Leon Szostakowski – wiolonczela

Leon Szostakowski urodził się w Dreźnie w 1988 roku. Pierwsze lekcje gry na wiolonczeli otrzymał w szkole muzycznej w Görlitz u Siegrid Richter. Naukę kontynuował w Szkole Muzycznej w Dreźnie u J. Gilbert i Prof. P. Brunsem, uczęszczał również do C.Ph.E. Bach Gymnasium w Berlinie w klasie G. Schwab. Studia…

Annette Rössel – skrzypce

PL Annette Rössel urodziła się w Vogtland / Sachsen. Rozpoczęła edukację muzyczną w Freiberg Music School, gdzie rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku 6 lat. Naukę kontynuowała w Spezialschule für Musik w Dreźnie. Również w Dreźnie odbyła studia muzyczne na Akademii Muzycznej „Carl Maria von Weber” w klasie skrzypiec…

Magdalena Wachowska – mezzosopran

PL Magdalena Wachowska urodziła się w 1988 roku. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Legnicy w klasie skrzypiec swojego Ojca mgr Ryszarda Wachowskiego. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne w klasie śpiewu solowego prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów…