Blog

Maurycy Huf – pianista

Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie dr Bogusławy Porębskiej. Ukończył również z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr. hab. Michała Szczepańskiego. Brał udział w krajowych i międzynarodowych kursach mistrzowskich doskonaląc swe umiejętności pod okiem m.in. prof. Włodzimierza Obidowicza, prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Waldemara Andrzejewskiego, prof. Michaila Markova.

Prowadzi działalność artystyczną z wieloma zespołami kameralnymi. Występował z kwintetem dętym na Festiwalu Poulenc’a we Wrocławiu oraz na Koncercie Inauguracyjnym Kursów Instrumentów Dętych w Dusznikach-Zdrój. Laureat II i III Akademickiego Konkursu Zespołów Kameralnych we Wrocławiu. Jako solista występował na wielu studenckich festiwalach pianistycznych we Wrocławiu i Katowicach. W 2015 roku wziął udział w koncercie Trampolina Młodych będącym częścią Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego „Clarimania”. W 2016 rozpoczął współpracę z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w ramach projektu PNChM.

Jeszcze w szkole średniej brał udział w licznych konkursach krajowych, m.in. był finalistą prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Makroregionalnego w Warszawie.