Blog

Anna Marszałek – wiolonczelistka

facebook_1470748953943Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w 1999r. w Zespole Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu. W 2011r. rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie wiolonczeli dra Marcina Misiaka. W czasie studiów uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich, w zakresie gry solowej oraz kameralnej, doskonaląc swoje umiejętności pod okiem m.in. prof. Tomasza Strahla, prof. Josefa Podhoranskiego, prof. Marcusa Nyikosa, prof. Krzysztofa Sperskiego, prof. Rimantasa Armonasa, prof. Jeleny Ocic, prof. Alexandra Geberta, prof. Anny Prabuckiej-Firlej, prof. Jerzego Marchwińskiego czy prof. Roberto Traininiego.

Dwukrotnie uczestniczyła w Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej (2014, 2016), stworzonej i prowadzonej przez członków Polish Cello Quartett. Stypendystka Janacek Academy of Music and Performing Arts w Brnie (Czechy) w roku akademickim 2014/2015.

W 2018r. wraz z Pan-European Philharmonia brała udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Aegan. Dwukrotnie uczestniczyła w projekcie International Lutoslawski Youth Orchestra (2016, 2017), była członkiem I, Culture Orchestra w ramach festiwalu „Chopin i jego Europa”(2015) oraz orkiestry kameralnej Inter<CAMERATA podczas koncertu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 2011-2014 grała w Sound Factory Orchestra pod dyrekcją dr hab. Roberta Kurdybachy.
Współpracując z wieloma orkiestrami, występowała na scenach w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Grecji, Chinach.