Blog

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

mdkb

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu jest placówką wychowania pozaszkolnego, która rozpoczęła swoją działalność w 1954 roku jako Dom Harcerza.

Od 1999 roku organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki. W ciągu pięćdziesięciu lat działalności placówki zdobywało wiedzę i praktyczne umiejętności dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży. Rokrocznie na stałe formy zajęć uczęszcza ponad pięćset osób. Oprócz tego w czasie ferii zimowych i letnich organizowane są warsztaty artystyczne oraz plenery.

W posiadaniu MDK jest Teatr Stary. Głównym celem działalności MDK jest edukacja przez sztukę, uświadomienie uczestnikom ich możliwości twórczych oraz zachęcenia do aktywnej formy spędzania wolnego czasu.  W MDK działają pracownie plastyczne, muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne  i modelarnia oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Na zajęcia uczęszczają dzieci od czwartego roku życia i młodzież. Specyficzny charakter placówki, sposób prowadzenia zajęć wyłącznie w grupach zainteresowań, wysoki poziom wiedzy i profesjonalizm kadry nauczycielskiej to główne atuty placówki. Zintegrowane wychowanie estetyczne przez sztukę jest tu wyznacznikiem działalności dydaktyczno – wychowawczej. Cała twórczość uczestników podporządkowana jest określonym kryteriom estetycznym i osiąga od wielu lat wybitne sukcesy. Wszystkie pracownie artystyczne biorą aktywny udział w konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Ponadto zespoły taneczne i wokalne wielokrotnie biorą udział w koncertach na terenie miasta i regionu, również występują na terenie Niemiec.

Szczegółowe informacje na temat działania MDK można znaleźć tutaj.