Blog

Dom Kultury w Gozdnicy

 

 

Dom Kultury w Gozdnicy jest samorządową instytucją kultury. To miejsce fascynujących spotkań z muzyką, teatrem, literaturą i sztuką, tworzone z myślą o mieszkańcach Gozdnicy i razem z nimi. Miejsce, w którym drzwi zawsze są otwarte dla ludzi, którzy w kreatywny sposób podchodzą do otaczającej ich rzeczywistości.

 

 

 

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
– rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspajanie potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy
– tworzenie warunków dla rozwoju folkloru
– organizacja spektakli, koncertów, wystaw, spotkań autorskich itp.
– wspieranie inicjatyw kulturalnych mieszkańców
– koordynowanie działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych
– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Więcej informacji na temat Domu Kultury w Gozdnicy znajdą Państwo na stronie internetowej oraz fanpage

Źródło tekstu i grafiki