Blog

Magdalena Wachowska – mezzosopran

PL/ENG/DE

PL

Magdalena Wachowska urodziła się w 1988 roku. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej
II st. w Legnicy w klasie skrzypiec swojego Ojca mgr Ryszarda Wachowskiego.

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne w klasie śpiewu solowego
prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wielokrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Wrocławia.

W 2014 roku zadebiutowała w Teatrze Wielkim w Poznaniu, biorąc udział
w prawykonaniu opery B. Coli – Anioł dziwnych przypadków. W kolejnych latach zaśpiewała w Poznaniu partie Ewy w Space Opera A. Nowaka, Maryny i Szynkarki w Borysie Godunowie M. Mussorgskiego, Serafina w Rozwodzie Figara E. Langer i II Damy
w Czarodziejskim flecie W.A. Mozarta.

W roku 2015 otrzymała Teatralną Nagrodę Muzyczną im. J. Kiepury za najlepszy debiut operowy. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu im. A. Campi z Miklaszewiczów
w Lublinie (3 miejsce), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu (3 miejsce), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Złote Głosy w Warszawie (3 miejsce i nagroda specjalna), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. I. Godina Iuventus Canti w Vráble(2 miejsce i nagroda specjalna)
oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju (3 miejsce).

Występowała z Filharmonią Dolnośląską, Filharmonią Narodową, Filharmonią Opolską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Poznańską oraz Filharmonią Sudecką.

Brała udział w Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, Bydgoskim Festiwalu Operowym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu oraz Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie.

Swoje umiejętności doskonaliła podczas mistrzowskich kursów wokalnych, prowadzonych przez: Andrzeja Dobbera, Anitę Garanča, Stefanię Kałużankę, Drahomirę Mičkową, Ellę Susmanek, a także w kursach aktorskiej interpretacji wokalnej prowadzonych przez Andreasa Baumanna z Hochschule für Music Carl Maria von Weber w Dreźnie.

Współpracowała z takimi dyrygentami jak Tomasz Bugaj, Massimiliano Caldi, Gabriel Chmura, Jacek Kaspszyk, Tadeusz Kozłowski, Marek Moś, Przemysław Neumann, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek,  Małgorzata Sapiecha-Muzioł, Jan Ślęk, Katarzyna Tomala, Grzegorz Wierus.

 

DE

Magdalena Wachowska wurde im Jahre 1988 geboren. Sie ist Absolventin der Staatlichen Musikschule II. Grades in Legnica, wo sie die Geigeklasse ihres Vaters Mag. Ryszard Wachowski besucht hat.

2012 hat sie das Studium in der Sologesangsklasse bei Prof. Agata Młynarska–Klonowska
an der Karol Lipiński Musikhochschule in Wrocław mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie ist auch Absolventin des Aufbaustudiums für Logopädie an der Universität in Wrocław.

Vielmals war sie Stipendiatin des Polnischen Kulturministeriums und des Präsidenten
von Wrocław.

Sie hat ihr Debüt im Großen Theater in Posen im Jahr 2014 gegeben, an dem sie an der Erstaufführung, der Opernpremiere von B. Coli – The Angel of the Odd teilgenommen hat.
In den nächsten Jahren sang sie in Posen Partien von Eva in Space Opera von A. Nowak, Marina und Innkeeper  im  Boris Godunov von M. Mussorgsky, Serafin in  Figaro Gets
a Diovorce
von  E. Langer und  Zweite Dame in der  Die Zauberflöte von W.A. Mozart.

2015 erhielt sie Jan Kiepura Preis für das beste Debüt des Jahres. Sie ist Preisträgerin des II Internationalen Antonina Campi Gesangswettbewerb in Lublin (III. Platz), Internationalen Halina Halska-Fijałkowska Gesangswettbewerbs in Breslau (III. Platz), Internationalen Gesangswettbewerbs Goldene Stimmen in Warschau (III. Platz und Sonderpreis),  Internationalen I. Godin Gesangswettbewerbs Iuventus Canti in Vráble (II. Platz und Sonderpreis)  und Nationalen Gesangswettbewerbs in Duszniki-Zdrój (II. Platz).

Sie ist mit der Niederschlesischen Philharmonie, der Nationalphilharmonie Warschau,  der Oppelner Philharmonie, der Podkarpacka Philharmonie, der Posener Philharmonie und mit der Sudecka Philharmonie aufgetreten.

Sie hat am Moniuszko Festival in Kudowa Zdrój, am Bydgoszcz Opernfestival, an Internationalem Festival der Wiener Musik in Breslau und am Festival der polnischen Musik in Krakau teilgenommen.

Sie hat an den Gesangsmeisterkursen bei Andrzej Dobber, Anita Garanča, Stefania Kałużanka, Drahomira Mičkowa, Ella Susmanek teilgenommen.

Sie hat an den Kursen für schauspielerische Gesangsinterpretation teilgenommen, die von Andreas Baumann aus der Hochschule für Music Carl Maria von Weber in Dresden geführt wurden.

Wachowska hat mit Dirigenten wie Bugaj, Massimiliano Caldi, Gabriel Chmura, Jacek Kaspszyk, Tadeusz Kozłowski, Marek Moś, Przemysław Neumann, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek,  Małgorzata Sapiecha-Muzioł, Jan Ślęk, Katarzyna Tomala, Grzegorz Wierus. zusammengearbeitet.

fot. Ksenia Shaushyshvili