Blog

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Olszyna.

Ośrodek Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i czytelnictwa. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą, jak również zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

Swoją działalność prowadzi w głównym obiekcie w Olszynie przy ul. Wolności 20 D, gdzie mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna, a także w świetlicach wiejskich w Biedrzychowicach (wraz z filią biblioteki publicznej), Nowej Świdnicy, Grodnicy, Bożkowicach, Kałużnej i Zapuście.

Zakres funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie określa Statut, w którym określone są wszystkie zadania i działalność.

Więcej na temat działalności GOK tutaj.

źródło tekstu