Blog

Monika Kolasa-Hladíková – mezzosopran

Monika Kolasa-Hladíková (mezzosopran) – ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi. Naukę kontynuowała na studiach podyplomowych (w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki) w Hochschule für Musik, w Dreźnie, u prof. Christiana Elßnera i na kursach mistrzowskich Teresy Żylis-Gara.
Po studiach rozpoczęła, w Czechach, pracę pedagogiczną oraz działalność koncertową w repertuarze oratoryjnym. Wykonywała partie altowe w najważniejszych wielkich dziełach J.S. Bacha,  G.B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, Mozarta. Brała udział w Kijowskim Festiwalu Musik Kiev Fest. Występowała w Teatrze Muzycznym w Lublinie, w polskich filharmoniach oraz na wielu koncertach i festiwalach muzyki kameralnej, sakralnej i organowej w Polsce, Czechach, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, w Maroko, Szwajcarii, Danii i USA. Od 1994 roku pracuje jako nauczyciel w Liceum Muzycznym w Łodzi. Przez kilka lat współpracowała  z Katedrą Kameralistyki  łódzkiej Akademii Muzycznej. W roku 2013, w Warszawie, uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Była profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, aktualnie prowadzi klasę śpiewu w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wykonuje i propaguje muzykę czeską, nagrała z ukraińskim pianistą, Georgijem Kurkovem, płytę CD z pieśniami Dworzaka, Martinu i Janaczka. Jej kolejne dwie płyty CD nagrane zostały z łódzką pianistką Aleksandrą Nawe. Dokonywała nagrań dla II programu Polskiego Radia, Radia Łódź, Radia Kielce, Radia Olsztyn oraz nagrań telewizyjnych w Polsce i na Ukrainie. Jej dorobek naukowy to wykłady na licznych konferencjach w Polsce, Czechach, USA, Danii, Szwecji, Holandii i na Ukrainie oraz liczne publikacje. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.
Była twórcą i przez dwa sezony Dyrektorem Artystycznym festiwalu „Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim”, jurorem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Słowiańskiej Fortissimo w Charkowie – na Ukrainie oraz kilku konkursów wokalnych w Polsce. Komponuje piosenki poetyckie i piosenki dla dzieci (do własnych tekstów). Jej autorski musical dla dzieci był wystawiany w Filharmoniach (Łódzkiej i Świętokrzyskiej) oraz w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Prowadzi w całej Polsce warsztaty dotyczące emisji głosu dziecka, szkoli wokalistów estradowych, dyrygentów chórów (m.in. w Czechach), nauczycieli i osoby pracujące głosem. Jest instruktorem Tai Chi. W swojej pracy pedagogicznej i podczas licznych warsztatów wykorzystuje elementy pracy z ciałem, pomagające w rozwoju oraz rehabilitacji głosu.