Blog

Katarzyna Góral-Szewczyk – skrzypaczka

FB_20160313_10_51_10_Saved_Picture

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich na terenie kraju i za granicą pod kierunkiem m.in. prof. Antoniego Cofalika, prof. Krzysztofa Węgrzyna i prof. Tomasza Tomaszewskiego.

Od lat związana z życiem artystycznym na Dolnym Śląsku, koncertowała także w wielu miastach na terenie kraju. Doceniona została również za granicą – jest stypendystką miasta Osnabrück, odbyła liczne podróże artystyczne, m.in. do Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Szwecji oraz Chin. Podczas wieloletniej pracy artystycznej współpracowała z wieloma orkiestrami symfonicznymi oraz kameralnymi na terenie kraju i za granicą, obecnie zaś związana jest z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu.

Brała również udział w wielu konkursach skrzypcowych, gdzie zajmowała wysoko punktowane lokaty. Od 2008 zajmuje się działalnością pedagogiczną – prowadzi klasę skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu.