KONTAKT

Jerzy Owczarz – dyrektor artystyczny
adres e-mail: jerzyowczarz@gmail.com

Anna Haisig – koordynatorka ds. warsztatów
adres e-mail: annahaisig@interia.pl