KONTAKT

Jerzy Owczarz – dyrektor artystyczny
adres e-mail: jerzyowczarz@gmail.com

Anna Kopytko – koordynatorka ds. koncertów zdrojowych i grupy amatorskiej
adres e-mail: anka.kopytko@gmail.com