Moniuszko dla najmłodszych 2022

OBOWIĄZKOWA REZERWACJA MIEJSC POPRZEZ KARTY ZGŁOSZENIOWE WYSŁANE NA ADRES: dsmconcerts@gmail.com

Karty zgłoszeniowe do pobrania tutaj:
Moniuszko dla najmłodszych; karta zgłoszeniowa

Podczas prezentacji Jerzy Owczarz oraz Justyna Sajewicz prezentować i omawiać będą sporządzone przez siebie fortepianowe oraz skrzypcowe transkrypcje pieśni Stanisława Moniuszki. Utwory napisane zostały z myślą o pierwszych czterech semestrach nauczania gry na instrumencie. Autorzy opisywać będą jakimi założeniami dydaktycznymi kierowali się przy tworzeniu transkrypcji i odpowiedzą na pytania publiczności. Utwory fortepianowe do pobrania tutaj, a skrzypcowe tutaj. Nagrania utworów wraz z omówieniami dostępne tutaj. Do końca 2022 roku publikowane będą cztery nowe nagrania miesięcznie.

Partnerami projektu są:
Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie
Szkoła Muzyczne I st. nr 3 we Wrocławiu

Prezentacje odbywają się w ramach projektu Moniuszko w pedagogice instrumentalnej. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.