Blog

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura* powstała w 2002 r dzięki wspólnej inicjatywie: Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Zgorzelec, Miasta Zgorzelec BOT Elektrownia Turów SA oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Zgorzelcu i zarządza Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura (wcześniej Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Zgorzelec-Görlitz MeetingPoint Music Messiaen).

Fundacja została powołana w celu stworzenia perspektyw systemowego wspierania i organizowania inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych UE, podejmowania i prowadzenia inicjatyw na rzecz edukacji społecznej,kultury i rozwoju myśli naukowo – technicznej, działania w zakresie i na rzecz Ochrony Środowiska oraz promocji regionu zgorzeleckiego.

źródło tekstu