Kategoria: Pianiści

Michał Michalski – fortepian

Michał Michalski - polski pianista, urodzony w 1994 roku we Wrocławiu. Doktorant Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie studiuje pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego doktora hab. Pawła Zawadzkiego. Laureat wielu nagród na konkursach pianistycznych m.in.: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach (2019), Wyróżnienie na…

Lukáš Michel – pianista

Lukasz Michel Urodził się 18.04.1976 roku w Karwinie, gdzie uczył się gry na fortepianie w Ludowej Szkole Muzycznej w klasie Pani Danuty Cechel. W latach 1990 – 1996 był uczniem Konserwatorium im. L.Janaczka w Ostrawie w klasie fortepianu  prof. Milady Sztachtowej i Moniki Tugendliebowej. Pod tym kierunkiem uczestniczył w wielu…

Maurycy Huf – pianista

Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie dr Bogusławy Porębskiej. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr. hab. Michała Szczepańskiego. Brał udział w krajowych i międzynarodowych kursach mistrzowskich doskonaląc swe umiejętności pod okiem m.in.…

Kamil Piotr Grabowski – pianista

W 2004 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych o profilu snycerstwo w Jeleniej Górze – Cieplicach Śląskich. W latach licealnych otrzymał m.in. II nagrodę w III konkursie Plastycznym „Krakonos – Ruebezahl – rzepiór: Duch Karkonoszy” w Jeleniej Górze. Równolegle uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.; w klasie…

Kamil Jankowski – pianista

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im Ludomira Różyckiego w Kielcach. Kształcił się w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej, Artura Jaronia i Stefana Kutrzeby. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na I roku studiów magisterskich w klasie fortepianu dr. hab. Michała Szczepańskiego. Brał udział w…

Jerzy Owczarz – dyrektor artystyczny DSM, pianista, prelegent

PL Jerzy Owczarz, urodzony 1989 w Bielsku-Białej. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie mgr. Wacława Srogi. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. Podczas studiów został wyróżniony stypendium rektorskim, przyznawanym najlepszym studentom. W czerwcu 2016 otworzył…