Kategoria: Muzycy

Karol Lipiński-Brańka – skrzypek

Ukończył z wyróżnieniem Państwową Ogólnokształcącą Szkole Muzyczną w Częstochowie, a następnie Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec ad. dra hab. Andrzeja Ładomirskiego. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach mistrzowskich m.in. u Tinty von Altenstadt (Holandia), Franka Almonda (USA), Jurisa Svolkovskisa (Łotwa), Petrasa Kuncy (Litwa), Zdenka Goli (Czechy),…

Bartosz Nowak – tenor

Absolwent studiów magisterskich na wydziale wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. Piotra Łykowskiego i dr hab. Olgi Ksenicz o specjalności wokalno-aktorskiej. Z wyróżnieniem ukończył studia w tej samej uczelni o specjalności pieśniarsko-oratoryjnej. W 2017 roku artysta został zaproszony przez Stockholm University of Opera do wzięcia udziału…

Kamil Jankowski – pianista

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im Ludomira Różyckiego w Kielcach. Kształcił się w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej, Artura Jaronia i Stefana Kutrzeby. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na I roku studiów magisterskich w klasie fortepianu dr. hab. Michała Szczepańskiego. Brał udział w…

Jerzy Owczarz – dyrektor artystyczny DSM, pianista, prelegent

PL/ENG/DE PL Jerzy Owczarz, urodzony 1989 w Bielsku-Białej. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie mgr. Wacława Srogi. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. W czerwcu 2016 otworzył przewód doktorski w dziedzinie pianistyki solowej na akademii…