Blog

Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela

Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczelistka i pedagog od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Doskonaliła swój warsztat muzyczny u takich mistrzów  wiolonczeli jak: Michael Flaksman, Kazimierz Wiłkomirski, Milos Sadlo. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii , na Węgrzech. Jest laureatką konkursów solowych i kameralnych, zdobywczynią nagród na konkursach takich jak Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. D. Danczowskiego w Poznaniu (III nagroda), Międzynarodowy Konkurs Kameralny w Colmar (Francja), Ogólnopolski Konkurs Kameralny we Włocławku (I nagroda), a także festiwalu  Jazz nad Odrą .
Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Leopoldinum – do 1996 r. była jej koncertmistrzem. Współpracowała w charakterze koncertmistrza wiolonczel z wieloma orkiestrami takimi jak: Menuhin Festival Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Helvetica. Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Wratislavia, w której pracuje od 1996 r. Wielokrotnie występowała jako solistka i kameralistka na festiwalu „Musique et Amitie” w Szwajcarii. W 1996 roku wystąpiła w Spivey Hall w Atlancie (USA) na galowym koncercie z okazji przystąpienia Polski do NATO. Grała koncerty z takimi artystami jak Sir Yehudi Menuhin, James Galway, Karol Teutsch, Krystian Zimerman, Bartosz Bryła, Janusz Olejniczak, Urszula Kryger, Ewa Pobłocka, Jan Stanienda, Stefan Kamasa iwielu innych.
Stale koncertuje jako solistka i kameralistka. Występowała wielokrotnie m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Norwegii, Danii, Czechach, Słowacji, Rosji, Iraku, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Meksyku, Korei Płd. Dokonała wielu prawykonań muzyki współczesnej, nagrywała dla firm TONPRESS CD, KOS RECORDS, ZUK RECORDS, DUX, SONORIS, OPUS, CD Accord oraz dla potrzeb PR i TV.
Prowadzi szeroką działalność pedagogiczną na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w latach 1993-2005 pełniła również funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wśród jej wychowanków są laureaci konkursów krajowych i zagranicznych, absolwenci mistrzowskich studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, koncertmistrzowie wiolonczel w filharmoniach a także absolwenci OSM I i II stopnia im K.Szymanowskiego  we Wrocławiu. W 2000 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł naukowy profesora nauk muzycznych. Jest do chwili obecnej jedyną kobietą profesorem zwyczajnym wiolonczeli w Polsce. Zapraszana do prac jury przesłuchań oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykładowca mistrzowskich kursów interpretacji i warsztatów muzycznych w Polsce, Austrii, USA i Kanadzie. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA.