Kategoria: Biografie

Katarzyna Góral-Szewczyk – skrzypaczka

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich na terenie kraju i za granicą pod kierunkiem m.in. prof. Antoniego Cofalika, prof. Krzysztofa Węgrzyna i prof. Tomasza Tomaszewskiego. Od lat związana z życiem artystycznym na Dolnym Śląsku, koncertowała także…

Justyna Jabłonowska – sopran

Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 9 lat grą na skrzypcach, a następnie podjęła naukę śpiewu u mgr. Michała Gogolewskiego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie. Absolwentka studiów licencjackich w gdańskiej Akademii Muzycznej na wydziale Wokalno – Aktorskim w klasie ad. dr Anny Fabrello. Obecnie studentka wydziału …

Karol Lipiński-Brańka – skrzypek

Ukończył z wyróżnieniem Państwową Ogólnokształcącą Szkole Muzyczną w Częstochowie, a następnie Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec ad. dra hab. Andrzeja Ładomirskiego. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach mistrzowskich m.in. u Tinty von Altenstadt (Holandia), Franka Almonda (USA), Jurisa Svolkovskisa (Łotwa), Petrasa Kuncy (Litwa), Zdenka Goli (Czechy),…

Bartosz Nowak – tenor

Absolwent studiów magisterskich na wydziale wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. Piotra Łykowskiego i dr hab. Olgi Ksenicz o specjalności wokalno-aktorskiej. Z wyróżnieniem ukończył studia w tej samej uczelni o specjalności pieśniarsko-oratoryjnej. W 2017 roku artysta został zaproszony przez Stockholm University of Opera do wzięcia udziału…

Joanna Kołodziejska – prelegentka

Ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na specjalności Teoria Muzyki na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Podczas studiów została wyróżniona stypendium rektorskim przyznawanym najlepszym studentom. Organizowała i brała udział w wielu konferencjach naukowych we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Zajmuje się również dziennikarstwem…

Kamil Jankowski – pianista

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im Ludomira Różyckiego w Kielcach. Kształcił się w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej, Artura Jaronia i Stefana Kutrzeby. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na I roku studiów magisterskich w klasie fortepianu dr. hab. Michała Szczepańskiego. Brał udział w…

Jerzy Owczarz – dyrektor artystyczny DSM, pianista, prelegent

PL/ENG/DE PL Jerzy Owczarz, urodzony 1989 w Bielsku-Białej. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie mgr. Wacława Srogi. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. W czerwcu 2016 otworzył przewód doktorski w dziedzinie pianistyki solowej na akademii…